Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Ας ευχηθούμε τουλάχιστον να είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός της Ρουμανίας, μήπως έρθουν γρήγορα και σωθεί τίποτα.