Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Ο γελοίος αντιλαμβάνεται την ελευθερία του τύπου ως προς το αν επιτρέπει σε μη φιλικά του ΜΜΕ να υπάρχουν. Ενδεχομένως θεωρεί όντως πως αν ήθελε θα μπορούσε να τα απαγορεύσει κι αυτός ως μεγαλόψυχος δεν το κάνει.