Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

Σε αυτόν που σου έδωσε χίλια καλά με τα λόγια του, τις πράξεις και τη συμπεριφορά του, παραβλέπεις το ένα ή δυο αρνητικά του και συνεχίζεις