Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Στο όπεν έχει πάλι Λίαμ Νίσον. Μέσα σε δύο εβδομάδες έχει χάσει το παιδί του τρεις φορές. Που είναι η πρόνοια τελοσπαντων