Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

όποιος διαφωνεί με τον Μητσοτάκη είναι ζαίος, κατάσκοπος, αντίχριστος, Τουρκόφιλος, Πουτινόφιλος και στο φέιμ στόρυ ήταν με την Άσπα Τσίνα