Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

Πού πάνε αυτά που δεν είπαμε όταν έπρεπε;