Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Μόλις με πήραν να με ενημερώσουν ότι είμαι συμβατή δότρια μυελού των οστών!!! Είμαι τόσο μα τόσο ευτυχισμένη!!!