Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Ελέγχει το 90% του Τύπου και το 100% των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας ο Παραθεριστής. Αυτό το 10% έφτασε να του διαλύσει την κυβέρνηση. Φανταστείτε να μην ελέγχε κι ένα κανάλι.