Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Αν δεν μπορείς να νιώσεις τίποτα όμορφο μέσα σου, δεν μπορείς να δεις και τίποτα όμορφο γύρω σου.