Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Ανέβαινα έναν ανήφορο 200 μέτρα και παίρνω όρκο ότι σε κάποια στιγμή είδα τη μακαρίτισσα την γιαγιά μου λουσμένη στο φως