Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Η Γη λέει έκανε νέο ρεκόρ γρηγορότερης περιστροφής. Μας βλέπω σε λίγα χρόνια φραπέδες