Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Το αφεντικό κοιμάται κι η τύχη του δουλεύει. Εγώ είμαι η τύχη του.