Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει ούτε έχει συναντήσει ποτέ τον ανιψιό του που διόρισε ο ίδιος.