Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Ο γυναικολόγος θέλει να βγούμε να γνωριστούμε καλύτερα. Και ερωτώ: ΠΟΣΟ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΠΙΑ