Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Μου λέει η γυναίκα μου έκλεισα να πάμε για κάμπινγκ δέκα μέρες, καλύτερα να μου έλεγε ότι έχει γκόμενο