Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Έχω χεστεί στο γέλιο. Θα ρίξει την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ 😂