Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018


έρευνα λέει, ότι 20’’ λεπτά σεξ
αντιστοιχεί σε 4 ώρες γυμναστική,
δε γαμιέται, θα γραφτώ
στο γυμναστήριο