Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Θα πήγαινα πιο συχνά σινεμά αν δεν καθόταν πάντα πίσω μου αυτός που τραγανιζει τα τσιπς μαζί με τα νεύρα μου. Χρόνια τώρα νομίζω ότι είναι ο ίδιος και μ'ακολουθει.