Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Σε καμιά ηλικία δεν τιθασεύεται η καρδιά.. και αν ησυχάζει για λίγο μη νομίζεις ότι την τιθάσευσες...