Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει.. οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να "κρυώνουν"...