Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Εσάς που κρύβεστε πίσω από το δάχτυλο σας, να σας ενημερώσω ότι δεν χωράτε.