Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Γιατί σας κάνει εντύπωση για το τι κυκλοφορεί εδώ μέσα το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και έξω.