Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

Προγραμματισμός αδειών στο γραφείο, ο εμφύλιος πόλεμος μόλις ξεκίνησε.