Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες, σαπίζουν οι άνθρωποι