Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

Τον πραγματικό χαρακτήρα ενός ανθρώπου τον βλέπεις, όταν τον απορρίπτεις.