Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020

Δεν καταναλώνουμε πια όπως παλιά, αλλά είμαστε πιο αναλώσιμοι από ποτέ.