Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021

Δεν το καταλαβαίνω πάντως• γιατί να μας κυνηγούν να μας εμβολιάσουν ενώ μπορούν να βάλουν το φάρμακο στα αεροπλάνα που αφήνουν γραμμές στο ουρανό και μας ψεκάζουν;