Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

-Τι φέτα είναι αυτή; -Φέτα ποπ. -Μήπως έχετε καμιά σε χεβι μεταλ;