Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Δεν το καταλαβαίνω πάντως• γιατί να μας κυνηγούν να μας εμβολιάσουν ενώ μπορούν να βάλουν το φάρμακο στα αεροπλάνα που αφήνουν γραμμές στο ουρανό και μας ψεκάζουν;