Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Ήρθε μια γιαγιά και μου ζήτησε 5 γκαζάκια. Μωρέ λες;