Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Του πέταξα κι εγώ το βρακί όπως κάνουν στις ταινίες και μου λέει πού το βρήκες το τεντοπανο;