Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Τι διατροφή, τι τζογκιν, τι γυμναστήρια, τι περπάτημα η κοιλιά εκεί τρίτο βυζι.