Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Να καταργηθεί εντελώς το ωράριο και το κάθε παιδί να πηγαίνει στο σχολείο όποτε και εφόσον αυτό το κρίνει σωστό.