Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

-Το εισιτήριό σας παρακαλώ.
-Ορίστε.
-Αυτό είναι της κυρίας.
-Εμείς οι δυο είμαστε ένα.