Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Με σταματάνε για έλεγχο, ξεκινάει με με ψάχνει ο άλλος, "έχεις κάτι που δε θα έπρεπε πάνω σου;" μου λέει, "το χέρι σου" του λέω