Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

-μίλησα με την τύχη μου
-και τι είπατε;
-ήταν κωφάλαλη