Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

- Κερδίζει ο Τζένγκις τους αγώνες;;;
- Όχι.

Ο Τζένγκις χάν'