Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Όσο περισσότερο σου λένε πόσο έξυπνη και ικανή είσαι, τόσο μεγαλύτερο το χαμαλίκι που σου ετοιμάζουν