Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018


Να γίνει διαχωρισμός των γυνεικών, σ' εμένα και στις πουτάνες που τον κυνηγάνε