Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Το θέμα δεν είναι, ότι ο Πάγκαλος χωρίζει.
Άξιο λόγου είναι ,πως ήταν παντρεμένος.