Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Τώρα πια ο μισθός των παπάδων δεν θα βγαίνει από την δεξιά μας τσέπη, θα βγαίνει από την αριστερή