Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Χυδαίο είναι το ενδιαφέρον όταν σχετίζεται με το συμφέρον.