Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Λύτρωση ο θάνατος για μια ρημαγμένη, πολύτιμη ζωή.