Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Η χώρα τελικά καταστράφηκε από έναν τυροπιτά, έναν καστανά και μια καθαρίστρια.