Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

- Αφεντικό δεν θα έρθω σήμερα δουλειά. Μου χάλασε το αμάξι
- Έλα με το λεωφορείο
- Δεν έχω λεωφορείο
#συμβαίνει_τώρα