Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019


- Γιατί δεν σήκωνες το κινητό;
- Είχα τα χέρια στις τσέπες