Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Η άλλη υποκρινόταν για 30 χρόνια ότι ήταν τυφλή, επειδή λέει βαριόταν να χαιρετά γνωστούς στο δρόμο. ΙΝΔΑΛΜΑ