Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

-Έφυγε, έτσι, χωρίς να πει κάτι;
-Είπε: Μπαίνω στα ZARA, κοίτα εσύ να ξαναφτιάξεις την ζωή σου.