Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019


Νυσταζεις, με ρωτάνε. Εδώ και 3 μήνες, λέω.