Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Γενικά δεν ήμουν ποτέ βίαιος, αλλά αν με τσατισουν πολύ μπορεί και να τις φάω από κανέναν